Home

Warenwetregeling machines

Geldig vanaf 19 juli 2016
Geldig vanaf 19 juli 2016

Warenwetregeling machines

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-07-2016]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op de artikelen 4, vijfde en zesde lid, 5, derde lid, 12, eerste lid, eerste zin, en 16, tweede lid, van de Wet op de gevaarlijke werktuigen, de artikelen 3 en 12, derde lid, van het Besluit machines, artikel 25, eerste lid, onderdeel a, van de Warenwet en artikel 1, tweede lid, onderdeel 3°, van het Warenwetbesluit machines;

Besluiten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder Besluit: het Warenwetbesluit machines.

Artikel 2

1.

Als categorie mobiele kranen als bedoeld in artikel 6d, eerste lid, tweede zin, van het besluit worden aangewezen:

hijskranen voor haakbedrijf op rupsen of banden alsmede een torenvormige hijskranen voor haakbedrijf op rupsen of banden met een bedrijfslastmoment van tenminste 10 tonmeter, met uitzondering van:

  1. op een voertuig bevestigde laadkranen die uitsluitend bestemd zijn of worden gebruikt voor het laden en lossen van de laadbak van het voertuig;

  2. grondverzetmachines die ontgravingen maken en daarop aansluitend leidingwerk in die ontgravingen leggen of ten behoeve van het uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden ondersteuningsschotten plaatsen.

2.

Als categorie torenkranen als bedoeld in artikel 6d, eerste lid, tweede zin, van het besluit worden aangewezen:

torenvormige hijskranen, die vast zijn opgesteld of die verrijdbaar zijn op rails, met een bedrijfslastmoment van ten minste 10 tonmeter.

Artikel 2a [Vervallen per 09-06-2016]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2b [Vervallen per 09-06-2016]

Artikel 2c [Vervallen per 09-06-2016]

Artikel 3 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 4 [Vervallen per 09-06-2016]

Artikel 5. Citeertitel

Artikel 6 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 7 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 8 [Vervallen per 26-05-2005]

Bijlage 1 [Vervallen per 19-07-2016]

Bijlage 2 [Vervallen per 19-07-2016]

Bijlage 3 [Vervallen per 19-07-2016]

Bijlage 4 [Vervallen per 19-07-2016]