Home

Reisregeling binnenland

Geldig van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012
Geldig van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012

Reisregeling binnenland

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2011 tot 01-01-2012]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2020]

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op het Reisbesluit binnenland;

Besluit:

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder ‘besluit’: Reisbesluit binnenland.

2.

De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets als bedoeld in artikel 7 van het besluit, bedraagt € 0,37 per afgelegde kilometer.

Artikel 3. Eigen motorvoertuig of bromfiets indien openbaar vervoer wel doelmatig is

De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig of bromfiets als bedoeld in artikel 8 van het besluit bedraagt in beide gevallen € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt verhoogd met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere in het kader van de dienstreis meereizende betrokkene, tot een maximum van € 0,37 per afgelegde kilometer.

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5. Vergoedingen wegens verblijfkosten

Artikel 6. Inwerkingtreding

Artikel 7. Citeertitel