Home

Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

Geldig van 1 juli 2011 tot 1 juni 2012
Geldig van 1 juli 2011 tot 1 juni 2012

Uitvoeringsregeling verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2011 tot 01-06-2012]
[Regeling ingetrokken per 22-12-2011]

Aanhef

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

Afdeling 2. Overbrengen van alcoholvrije dranken, pruimtabak of snuiftabak

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk II. Alcoholvrije dranken

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Hoofdstuk III. Uitslag

Afdeling 1. Inrichting

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Afdeling 2. Aangifte

Artikel 13

Afdeling 3. Zekerheid

Artikel 14

Hoofdstuk IV. Vrijstellingen en teruggaven

Afdeling 1. Vrijstellingen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Afdeling 2. Teruggaven

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Hoofdstuk V. Bijzondere bepalingen

Afdeling 1. Belastingzegels

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Afdeling 2. Controlebepalingen

Artikel 41

Artikel 42

Afdeling 3. Overige bepalingen

Artikel 43

Hoofdstuk VI. Ontheffing verbodsbepalingen

Artikel 44

Hoofdstuk VII. Strafbepalingen

Artikel 45

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 46

Bijlage