Home

Instelling Bureau Financieel-economische aangelegenheden van de Hoofddirectie Gezondheidsbescherming

Geldig van 1 januari 1992 tot 28 augustus 2004
Geldig van 1 januari 1992 tot 28 augustus 2004

Instelling Bureau Financieel-economische aangelegenheden van de Hoofddirectie Gezondheidsbescherming

Besluit DGV/BMO/U-922386

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 30-10-1992]
[Regeling ingetrokken per 28-08-2004]

Aanhef

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Overwegende dat het wenselijk is in het kader van het financieel-economisch beheer te komen tot een regeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Directeur Voeding en Veiligheid van Produkten (VVP), de Directeur Geneesmiddelenvoorziening (GMV), de Directeur Alcohol-, Drug- en Tabaksbeleid (ADT) en het hoofd van het Bureau Financieel-Economische Aangelegenheden van de Hoofddirectie Gezondheidsbescherming (HGB), teneinde een goede begrotingsuitvoering te waarborgen;

Besluit: