Home

Regeling ingevolge artikelen 5 en 6 van de WUD 1990

Geldig van 27 juni 2007 tot 1 januari 2013
Geldig van 27 juni 2007 tot 1 januari 2013

Regeling ingevolge artikelen 5 en 6 van de WUD 1990

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 27-06-2007 tot 01-01-2013]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2014]

Aanhef

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

Als handelingen bedoeld in artikel 5, aanhef onderdeel b, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214), worden aangewezen:

  1. het toepassen van de in artikel 79, tweede lid, onderdelen a tot en met f, en derde lid, van de Diergeneesmiddelenregeling bedoelde diergeneesmiddelen;

  2. het toepassen van de in artikel 79, tweede lid, onderdeel g, van de Diergeneesmiddelenregeling bedoelde diergeneesmiddelen, voorzover deze worden gebruikt om spastische toestanden van orgaansystemen op te heffen, indien deze tijdens de geboorte van de vrucht ontstaan;

  3. het toepassen van de in artikel 79, tweede lid, onderdeel h, van de Diergeneesmiddelenregeling bedoelde diergeneesmiddelen ten behoeve van wondbehandeling ten gevolge van verlossing;

  4. het verrichten van episiotomie bij schapen, geiten, paarden en runderen alsmede het hechten van de ten gevolge van die handeling ontstane wond;

  5. het stoppen van een bloeding in de geboorteweg;

  6. het behandelen van een uterusprolaps indien deze tijdens de geboorte van de vrucht ontstaat;

  7. het afbinden van een bloedende navelstreng van een pasgeboren vrucht;

  8. het toedienen tijdens of onmiddellijk na de geboorte van een calcium en magnesium infuus.

Artikel 2

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop de artikelen 5 en 6 van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 in werking treden.

Artikel 4