Home

Burgerlijk Wetboek Boek 6

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 oktober 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 oktober 2024

Burgerlijk Wetboek Boek 6

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-10-2024]

Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht

Titel 1. Verbintenissen in het algemeen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

Verbintenissen kunnen slechts ontstaan, indien dit uit de wet voortvloeit.

Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5

Afdeling 2. Pluraliteit van schuldenaren en hoofdelijke verbondenheid

Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14

Afdeling 3. Pluraliteit van schuldeisers

Artikel 15
Artikel 16

Afdeling 4. Alternatieve verbintenissen

Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20

Afdeling 5. Voorwaardelijke verbintenissen

Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26

Afdeling 6. Nakoming van verbintenissen

Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 50
Artikel 51

Afdeling 7. Opschortingsrechten

Artikel 52
Artikel 53
Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56
Artikel 57

Afdeling 8. Schuldeisersverzuim

Artikel 58
Artikel 59
Artikel 60
Artikel 61
Artikel 62
Artikel 63
Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 67
Artikel 68
Artikel 69
Artikel 70
Artikel 71
Artikel 72
Artikel 73

Afdeling 9. De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis

§ 1. Algemene bepalingen
Artikel 74
Artikel 75
Artikel 76
Artikel 77
Artikel 78
Artikel 79
Artikel 80
§ 2. Verzuim van de schuldenaar
Artikel 81
Artikel 82
Artikel 83
Artikel 84
Artikel 85
Artikel 86
Artikel 87
§ 3. Verdere gevolgen van niet-nakoming
Artikel 88
Artikel 89
Artikel 90
§ 4. Boetebeding
Artikel 91
Artikel 92
Artikel 93
Artikel 94

Afdeling 10. Wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding

Artikel 95
Artikel 96
Artikel 97
Artikel 98
Artikel 99
Artikel 100
Artikel 101
Artikel 102
Artikel 103
Artikel 104
Artikel 105
Artikel 106
Artikel 107
Artikel 107a
Artikel 108
Artikel 109
Artikel 110

Afdeling 11. Verbintenissen tot betaling van een geldsom

Artikel 111
Artikel 112
Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2002]
Artikel 114
Artikel 115
Artikel 116
Artikel 117
Artikel 118
Artikel 119
Artikel 119a
Artikel 119b
Artikel 120
Artikel 121
Artikel 122
Artikel 123
Artikel 124
Artikel 125
Artikel 126

Afdeling 12. Verrekening

Artikel 127
Artikel 128
Artikel 129
Artikel 130
Artikel 131
Artikel 132
Artikel 133
Artikel 134
Artikel 135
Artikel 136
Artikel 137
Artikel 138
Artikel 139
Artikel 140
Artikel 141

Titel 2. Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen

Afdeling 1. Gevolgen van overgang van vorderingen

Artikel 142
Artikel 143
Artikel 144
Artikel 145
Artikel 146
Artikel 147
Artikel 148
Artikel 149

Afdeling 2. Subrogatie

Artikel 150
Artikel 151
Artikel 152
Artikel 153
Artikel 154

Afdeling 3. Schuld- en contractsoverneming

Artikel 155
Artikel 156
Artikel 157
Artikel 158
Artikel 159

Afdeling 4. Afstand en vermenging

Artikel 160
Artikel 161

Titel 3. Onrechtmatige daad

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 162
Artikel 163
Artikel 164
Artikel 165
Artikel 166
Artikel 167
Artikel 168

Afdeling 2. Aansprakelijkheid voor personen en zaken

Artikel 169
Artikel 170
Artikel 171
Artikel 172
Artikel 173
Artikel 174
Artikel 175
Artikel 176
Artikel 177
Artikel 177a
Artikel 178
Artikel 179
Artikel 180
Artikel 181
Artikel 182
Artikel 183
Artikel 184

Afdeling 3. Produktenaansprakelijkheid

Artikel 185
Artikel 186
Artikel 187
Artikel 188
Artikel 189
Artikel 190
Artikel 191
Artikel 192
Artikel 193

Afdeling 3A. Oneerlijke handelspraktijken

Artikel 193a
Artikel 193b
Artikel 193c
Artikel 193d
Artikel 193e
Artikel 193f
Artikel 193g
Artikel 193h
Artikel 193i
Artikel 193j

Afdeling 3B. Schending van mededingingsrecht

Artikel 193k
Artikel 193l
Artikel 193m
Artikel 193n
Artikel 193o
Artikel 193p
Artikel 193q
Artikel 193r
Artikel 193s
Artikel 193t

Afdeling 4. Misleidende en vergelijkende reclame

Artikel 194
Artikel 194a
Artikel 195
Artikel 196

Afdeling 4A. Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer

Artikel 196b [Vervallen per 10-03-2017]
Artikel 196c

Afdeling 5. Tijdelijke regeling verhaalsrechten

Artikel 197

Titel 4. Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst

Afdeling 1. Zaakwaarneming

Artikel 198
Artikel 199
Artikel 200
Artikel 201
Artikel 202

Afdeling 2. Onverschuldigde betaling

Artikel 203
Artikel 204
Artikel 205
Artikel 206
Artikel 207
Artikel 208
Artikel 209
Artikel 210
Artikel 211

Afdeling 3. Ongerechtvaardigde verrijking

Artikel 212

Titel 5. Overeenkomsten in het algemeen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 213
Artikel 214
Artikel 215
Artikel 216

Afdeling 2. Het tot stand komen van overeenkomsten

Artikel 217
Artikel 218
Artikel 219
Artikel 220
Artikel 221
Artikel 222
Artikel 223
Artikel 224
Artikel 225
Artikel 226
Artikel 227
Artikel 227a
Artikel 227b
Artikel 227c
Artikel 228
Artikel 229
Artikel 230

Afdeling 2a. Informatie over dienstverrichters en hun diensten naar aanleiding van de dienstenrichtlijn

Artikel 230a
Artikel 230b
Artikel 230c
Artikel 230d
Artikel 230e
Artikel 230f

Afdeling 2b. Bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten

Paragraaf 1. – Algemene bepalingen
Artikel 230g
Artikel 230h
Artikel 230i
Artikel 230j
Artikel 230k
Paragraaf 2. – Bepalingen voor overeenkomsten anders dan op afstand of buiten de verkoopruimte
Artikel 230l
Paragraaf 3. – Bepalingen voor overeenkomsten op afstand en overeenkomsten buiten de verkoopruimte
Artikel 230m
Artikel 230n
Artikel 230o
Artikel 230p
Artikel 230q
Artikel 230r
Artikel 230s
Paragraaf 4. – Aanvullende bepalingen voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte
Artikel 230t
Artikel 230u
Paragraaf 5. – Aanvullende bepalingen voor overeenkomsten op afstand
Artikel 230v
Paragraaf 6. – Specifieke bepalingen voor overeenkomsten op afstand en buiten de verkoopruimte inzake financiële producten en financiële diensten
Artikel 230w
Artikel 230x
Artikel 230y
Artikel 230z

Afdeling 3. Algemene voorwaarden

Artikel 231
Artikel 232
Artikel 233
Artikel 234
Artikel 235
Artikel 236
Artikel 237
Artikel 238
Artikel 239
Artikel 240
Artikel 241
Artikel 242
Artikel 243
Artikel 244
Artikel 245
Artikel 246
Artikel 247

Afdeling 4. Rechtsgevolgen van overeenkomsten

Artikel 248
Artikel 249
Artikel 250
Artikel 251
Artikel 252
Artikel 253
Artikel 254
Artikel 255
Artikel 256
Artikel 257
Artikel 258
Artikel 259
Artikel 260

Afdeling 5. Wederkerige overeenkomsten

Artikel 261
Artikel 262
Artikel 263
Artikel 264
Artikel 265
Artikel 266
Artikel 267
Artikel 268
Artikel 269
Artikel 270
Artikel 271
Artikel 272
Artikel 273
Artikel 274
Artikel 275
Artikel 276
Artikel 277
Artikel 278
Artikel 279