Home

Regeling vrijstelling begunstigingsverbod

Geldig van 1 april 1991 tot 1 januari 2006
Geldig van 1 april 1991 tot 1 januari 2006

Regeling vrijstelling begunstigingsverbod

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-1991 tot 01-01-2006]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2006]

Aanhef

De minister van Financiën en de minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;

Gezien het advies van de Sociaal-Economische Raad;

Besluiten:

Artikel 1

1.

Van het verbod, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Stb. 1991, 78), wordt vrijstelling verleend:

  1. voor de volgende vormen van verzekeringen: zeegoederenverzekering, binnenvaartgoederenverzekering, zeecasco- en binnenvaartcascoverzekering, vliegtuigcascoverzekering, verzekering van werkvloten en werkmateriaal, aanbouwverzekering van zee- en binnenvaartcasco's, reparatieverzekering, montagerisicoverzekering, valorenverzekering en verzekering van de aansprakelijkheid van reders en vervoerders;

  2. tot het toekennen van provisie aan eigen werknemers van verzekeraars en tussenpersonen, alsmede aan werknemers in dienst van een houdstermaatschappij voor zover zij werkzaam zijn voor een tot die houdstermaatschappij behorende verzekeraar of tussenpersoon, ter zake van verzekeringen die door hun bemiddeling zijn tot stand gekomen of die zij voor zichzelf hebben gesloten.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1991 en zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vrijstelling begunstigingsverbod.