Home

Burgerlijk Wetboek Boek 8

Geldig vanaf 1 mei 2023
Geldig vanaf 1 mei 2023

Burgerlijk Wetboek Boek 8

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2023]

Boek 8. Verkeersmiddelen en vervoer

I. Algemene bepalingen

Titel 1. Algemene bepalingen

Artikel 1
1.

In dit wetboek worden onder schepen verstaan alle zaken, geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens hun constructie bestemd zijn om te drijven en drijven of hebben gedreven.

2.

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen zaken, die geen schepen zijn, voor de toepassing van bepalingen van dit wetboek als schip worden aangewezen, dan wel bepalingen van dit wetboek niet van toepassing worden verklaard op zaken, die schepen zijn.

3.

Voortbewegingswerktuigen en andere machinerieën worden bestanddeel van het schip op het ogenblik dat, na hun inbouw, hun bevestiging daaraan zodanig is als deze ook na voltooiing van het schip zal zijn.

4.

Onder scheepstoebehoren worden verstaan de zaken, die, geen bestanddeel van het schip zijnde, bestemd zijn om het schip duurzaam te dienen en door hun vorm als zodanig zijn te herkennen, alsmede die navigatie- en communicatiemiddelen, die zodanig met het schip zijn verbonden, dat zij daarvan kunnen worden afgescheiden, zonder dat beschadiging van betekenis aan hen of aan het schip wordt toegebracht.

5.

Behoudens afwijkende bedingen wordt het scheepstoebehoren tot het schip gerekend. Een afwijkend beding kan worden ingeschreven in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van Titel 1 van Boek 3.

6.

Voor de toepassing van het derde, het vierde en het vijfde lid van dit artikel wordt onder schip mede verstaan een schip in aanbouw.

Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 3b
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 8
Artikel 9 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 10
Artikel 11 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1992]

Titel 2. Algemene bepalingen betreffende vervoer

Afdeling 1. Overeenkomst van goederenvervoer
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Afdeling 2. Overeenkomst van gecombineerd goederenvervoer
Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45
Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 50
Artikel 51
Artikel 52
Artikel 53 [Nog niet in werking]
Afdeling 3. Overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen
Artikel 60
Artikel 61
Artikel 62
Artikel 63
Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 67
Artikel 68
Artikel 69
Artikel 70
Artikel 71
Artikel 72
Artikel 73
Afdeling 4. Overeenkomst van personenvervoer
Artikel 80
Artikel 81
Artikel 82
Artikel 83
Artikel 84
Artikel 85
Artikel 86
Artikel 87
Artikel 88
Artikel 89
Artikel 90
Artikel 91
Artikel 92
Afdeling 5. Overeenkomst tot binnenlands openbaar personenvervoer
Artikel 99
Artikel 100
Artikel 101
Artikel 102
Artikel 103
Artikel 104 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 105
Artikel 106
Artikel 107
Artikel 108
Artikel 109
Artikel 110
Artikel 111
Artikel 112
Artikel 113
Artikel 114
Artikel 115
Artikel 116
Artikel 116a
Afdeling 6. Overeenkomst van gecombineerd vervoer van personen
Artikel 120
Artikel 121

II. Zeerecht

Titel 3. Het zeeschip en de zaken aan boord daarvan

Afdeling 1. Rederij van het zeeschip
Artikel 160
Artikel 161
Artikel 162
Artikel 163
Artikel 164
Artikel 165
Artikel 166
Artikel 167
Artikel 168
Artikel 169
Artikel 170
Artikel 171
Artikel 172
Artikel 173
Artikel 174
Artikel 175 [Vervallen per 19-07-2006]
Artikel 176
Artikel 177
Artikel 178
Artikel 179
Artikel 180
Artikel 181
Artikel 182
Artikel 183
Artikel 184
Artikel 185
Artikel 186
Afdeling 2. Rechten op zeeschepen
Artikel 190
Artikel 191
Artikel 192
Artikel 193 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 194
Artikel 194a [Nog niet in werking]
Artikel 195
Artikel 196
Artikel 197
Artikel 198 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 199
Artikel 200 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 201
Artikel 202
Artikel 203
Artikel 204
Artikel 205
Artikel 206
Artikel 207
Artikel 208
Afdeling 3. Voorrechten op zeeschepen
Artikel 210
Artikel 210a
Artikel 211
Artikel 212
Artikel 213
Artikel 214
Artikel 215
Artikel 216
Artikel 217
Artikel 218
Artikel 219
Afdeling 4. Voorrechten op zaken aan boord van zeeschepen
Artikel 220
Artikel 221
Artikel 222
Artikel 223
Artikel 224
Artikel 225
Artikel 226
Artikel 227
Artikel 228
Afdeling 5. Slotbepalingen
Artikel 230
Artikel 231

Titel 4. Bemanning van een zeeschip

Afdeling 2. Kapitein
Artikel 260
Artikel 261
Artikel 262

Titel 5. Exploitatie

Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 360
Artikel 361
Artikel 362
Artikel 363
Artikel 364
Artikel 365
Artikel 366
Artikel 367 [Nog niet in werking]
Afdeling 2. Overeenkomst van goederenvervoer over zee
Artikel 369 [Nog niet in werking]
Artikel 370
Artikel 371
Artikel 372
Artikel 373
Artikel 374
Artikel 375
Artikel 376 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 377
Artikel 378
Artikel 379
Artikel 380
Artikel 381
Artikel 382
Artikel 383
Artikel 384
Artikel 385
Artikel 386
Artikel 387
Artikel 388
Artikel 389
Artikel 390
Artikel 391
Artikel 392
Artikel 393
Artikel 394
Artikel 395
Artikel 396
Artikel 397
Artikel 398
Artikel 399
Artikel 410
Artikel 411
Artikel 412
Artikel 413
Artikel 414
Artikel 415
Artikel 416
Artikel 417
Artikel 418
Artikel 419
Artikel 420
Artikel 421
Artikel 422
Artikel 423
Artikel 424
Artikel 425
Artikel 426
Artikel 440
Artikel 441
Artikel 442
Artikel 460
Artikel 461
Artikel 462
Artikel 480
Artikel 481
Artikel 482
Artikel 483
Artikel 484
Artikel 485
Artikel 486
Artikel 487
Artikel 488
Artikel 489
Artikel 490
Artikel 491
Artikel 492
Artikel 493
Artikel 494
Artikel 495
Artikel 496
Afdeling 3. Overeenkomst van personenvervoer over zee
Artikel 500
Artikel 500a
Artikel 500b
Artikel 501
Artikel 502
Artikel 503
Artikel 504
Artikel 504a
Artikel 504b
Artikel 504c
Artikel 504d
Artikel 504e
Artikel 504f
Artikel 505 [Vervallen per 31-12-2012]
Artikel 506 [Vervallen per 31-12-2012]
Artikel 507
Artikel 508 [Vervallen per 31-12-2012]
Artikel 509
Artikel 510
Artikel 511
Artikel 512
Artikel 513
Artikel 514
Artikel 515
Artikel 516 [Vervallen per 31-12-2012]
Artikel 517 [Vervallen per 31-12-2012]
Artikel 518 [Vervallen per 31-12-2012]
Artikel 519 [Vervallen per 31-12-2012]
Artikel 520
Artikel 521
Artikel 522
Artikel 523
Artikel 524
Artikel 525
Artikel 526
Artikel 527
Artikel 528
Artikel 529
Artikel 529a
Artikel 529b
Artikel 529c
Artikel 529d
Artikel 529e
Artikel 529f
Artikel 529g
Artikel 529h
Artikel 529i
Artikel 529j
Artikel 529k
Afdeling 4. Enige bijzondere overeenkomsten
Artikel 530
Artikel 531
Artikel 532

Titel 6. Ongevallen

Afdeling 1. Aanvaring
Artikel 540
Artikel 541
Artikel 542
Artikel 543
Artikel 544
Artikel 545
Artikel 546
Artikel 547
Afdeling 2. Hulpverlening
Artikel 550
Artikel 551
Artikel 552
Artikel 553
Artikel 554
Artikel 555
Artikel 556
Artikel 557
Artikel 558
Artikel 559
Artikel 560
Artikel 561
Artikel 562
Artikel 563
Artikel 564
Artikel 565
Artikel 566
Artikel 567
Artikel 568
Artikel 569
Artikel 570
Artikel 571
Artikel 572
Artikel 573
Artikel 574
Artikel 575
Artikel 576
Artikel 577
Afdeling 3. Avarij-grosse
Artikel 610
Artikel 611
Artikel 612
Artikel 613
Afdeling 4. Gevaarlijke stoffen aan boord van een zeeschip
Artikel 620
Artikel 621
Artikel 622
Artikel 623
Artikel 624
Artikel 625
Artikel 626
Artikel 627
Afdeling 5. Aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie
Paragraaf 1. algemene bepalingen en toepassingsgebied
Artikel 639
Artikel 640
Paragraaf 2. aansprakelijkheid van de scheepseigenaar
Artikel 641
Artikel 642
Artikel 643
Artikel 644
Paragraaf 3. verplichte verzekering
Artikel 645
Artikel 646
Artikel 647
Artikel 648
Artikel 649
Artikel 650
Artikel 651
Artikel 652
Artikel 653
Paragraaf 4. [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 654 [Vervallen per 01-01-2013]
Afdeling 6. Aansprakelijkheid voor de kosten van het lokaliseren, markeren en opruimen van een wrak
Artikel 655
Artikel 656
Artikel 657
Artikel 658

Titel 7. Beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen

Artikel 750
Artikel 751
Artikel 752
Artikel 753
Artikel 754
Artikel 755
Artikel 756
Artikel 757
Artikel 758
Artikel 759

III. Binnenvaartrecht

Titel 8. Het binnenschip en de zaken aan boord daarvan

Afdeling 1. Rederij van het binnenschip
Artikel 770
Artikel 771
Afdeling 2. Rechten op binnenschepen
Artikel 780
Artikel 781
Artikel 782
Artikel 783 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 784
Artikel 785
Artikel 786
Artikel 787
Artikel 788
Artikel 789 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 790
Artikel 791
Artikel 792
Artikel 793
Artikel 794
Artikel 795
Artikel 796
Artikel 797
Artikel 798
Afdeling 3. Huurkoop van teboekstaande binnenschepen
Artikel 800
Artikel 801
Artikel 802
Artikel 803
Artikel 804
Artikel 805
Artikel 806
Artikel 807
Artikel 808
Artikel 809
Artikel 810
Artikel 811 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 812
Afdeling 4. Voorrechten op binnenschepen
Artikel 820
Artikel 820a
Artikel 821
Artikel 822
Artikel 823
Artikel 824
Artikel 825
Artikel 826
Artikel 827
Artikel 828
Artikel 829
Afdeling 5. Voorrechten op zaken aan boord van binnenschepen
Artikel 830
Artikel 831
Artikel 832
Artikel 833
Artikel 834
Artikel 835
Artikel 836
Artikel 837
Artikel 838
Afdeling 6. Slotbepalingen
Artikel 840
Artikel 841

Titel 9. Bemanning van een binnenschip

Afdeling 2. Schipper
Artikel 860
Artikel 861

Titel 10. Exploitatie

Afdeling 1. Algemene bepaling
Artikel 880
Afdeling 2. Overeenkomst van goederenvervoer over binnenwateren
Artikel 889
Artikel 890
Artikel 891
Artikel 892
Artikel 893
Artikel 894
Artikel 895
Artikel 896
Artikel 897
Artikel 898
Artikel 899
Artikel 900
Artikel 901
Artikel 902
Artikel 903
Artikel 904
Artikel 905
Artikel 906
Artikel 907
Artikel 908
Artikel 909
Artikel 910
Artikel 911
Artikel 912
Artikel 913
Artikel 914
Artikel 915
Artikel 916
Artikel 917
Artikel 918
Artikel 919
Artikel 920
Artikel 921
Artikel 922
Artikel 923
Artikel 924
Artikel 925
Artikel 926
Artikel 927
Artikel 928
Artikel 929
Artikel 929a
Artikel 930
Artikel 931
Artikel 932
Artikel 933
Artikel 934
Artikel 935
Artikel 936
Artikel 937
Artikel 938
Artikel 939
Artikel 940
Artikel 941
Artikel 942
Artikel 943
Artikel 944
Artikel 945
Artikel 946
Artikel 947
Artikel 948
Artikel 949
Artikel 950
Artikel 951
Artikel 952
Artikel 953
Artikel 954
Artikel 955
Artikel 956
Artikel 957
Artikel 958
Artikel 959
Artikel 960
Artikel 961
Afdeling 3. Overeenkomst van personenvervoer over binnenwateren
Artikel 970
Artikel 971
Artikel 972
Artikel 973
Artikel 974
Artikel 975
Artikel 976
Artikel 977
Artikel 978
Artikel 979
Artikel 980
Artikel 981
Artikel 982
Artikel 983
Artikel 984
Artikel 985
Artikel 986
Afdeling 4. Enige bijzondere overeenkomsten
Artikel 990
Artikel 991
Artikel 992
Artikel 993
Artikel 994
Artikel 995
Artikel 996
Artikel 997
Artikel 998

Titel 11. Ongevallen

Afdeling 1. Aanvaring
Artikel 1000
Artikel 1001
Artikel 1002
Artikel 1003
Artikel 1004
Artikel 1005
Artikel 1006
Artikel 1007
Afdeling 2. Hulpverlening
Artikel 1010
Afdeling 3. Avarij-grosse
Artikel 1020
Artikel 1021
Artikel 1022
Afdeling 4. Gevaarlijke stoffen aan boord van een binnenschip
Artikel 1030
Artikel 1031
Artikel 1032
Artikel 1033
Artikel 1034
Artikel 1035
Artikel 1036
Artikel 1037

Titel 12. Beperking van aansprakelijkheid van eigenaren van binnenschepen

Artikel 1060
Artikel 1061
Artikel 1062
Artikel 1063
Artikel 1064
Artikel 1065
Artikel 1066

IV. Wegvervoersrecht

Titel 13. Wegvervoer

Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 1080
Artikel 1081
Afdeling 2. Overeenkomst van goederenvervoer over de weg
Artikel 1090
Artikel 1091
Artikel 1092
Artikel 1093
Artikel 1094
Artikel 1095
Artikel 1096
Artikel 1097
Artikel 1098
Artikel 1099
Artikel 1100
Artikel 1101
Artikel 1102
Artikel 1103
Artikel 1104
Artikel 1105
Artikel 1106
Artikel 1107
Artikel 1108
Artikel 1109
Artikel 1110
Artikel 1111
Artikel 1112
Artikel 1113
Artikel 1114
Artikel 1115
Artikel 1116
Artikel 1117
Artikel 1118
Artikel 1119
Artikel 1120
Artikel 1121
Artikel 1122
Artikel 1123
Artikel 1124
Artikel 1125
Artikel 1126
Artikel 1127
Artikel 1128
Artikel 1129
Artikel 1130
Artikel 1131
Artikel 1132
Artikel 1133
Artikel 1134
Artikel 1135
Artikel 1136
Artikel 1137
Artikel 1138
Afdeling 3. Overeenkomst van personenvervoer over de weg
Artikel 1139
Artikel 1140
Artikel 1141
Artikel 1142
Artikel 1143
Artikel 1144
Artikel 1145
Artikel 1146 [Vervallen per 01-01-1992]
Artikel 1147
Artikel 1148
Artikel 1149
Artikel 1150
Artikel 1151
Artikel 1152
Artikel 1153
Artikel 1154
Artikel 1155
Artikel 1156
Artikel 1157
Artikel 1158
Artikel 1159
Artikel 1160
Artikel 1161
Artikel 1162
Artikel 1163
Artikel 1164
Artikel 1165
Artikel 1166
Afdeling 4. Verhuisovereenkomst
Artikel 1170
Artikel 1171
Artikel 1172
Artikel 1173
Artikel 1174
Artikel 1175
Artikel 1176
Artikel 1177
Artikel 1178
Artikel 1179
Artikel 1180
Artikel 1181
Artikel 1182
Artikel 1183
Artikel 1184
Artikel 1185
Artikel 1186
Artikel 1187
Artikel 1188
Artikel 1189
Artikel 1190
Artikel 1191
Artikel 1192
Artikel 1193
Artikel 1194
Artikel 1195
Artikel 1196
Artikel 1197
Artikel 1198
Artikel 1199
Artikel 1200
Artikel 1201

Titel 14. Ongevallen

Afdeling 1. Gevaarlijke stoffen aan boord van een voertuig
Artikel 1210
Artikel 1211
Artikel 1212
Artikel 1213
Artikel 1214
Artikel 1215
Artikel 1216
Artikel 1217
Artikel 1218
Artikel 1219
Artikel 1220

V. Luchtrecht

Titel 15. Het luchtvaartuig

Afdeling 1. Rechten op luchtvaartuigen
Artikel 1300
Artikel 1301
Artikel 1302 [Vervallen per 01-09-2005]
Artikel 1303
Artikel 1304
Artikel 1305
Artikel 1306
Artikel 1307
Artikel 1308
Artikel 1309
Artikel 1310
Artikel 1311
Artikel 1312
Artikel 1313
Artikel 1314
Afdeling 2. Voorrechten op luchtvaartuigen
Artikel 1315
Artikel 1316
Artikel 1317
Artikel 1318
Artikel 1319
Artikel 1320
Afdeling 3. Slotbepaling
Artikel 1321

Titel 16. Exploitatie

Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 1340
Artikel 1341
Artikel 1342
Artikel 1343
Artikel 1344
Artikel 1345
Artikel 1346
Artikel 1347
Afdeling 2. Overeenkomst van goederenvervoer door de lucht
Artikel 1350
Artikel 1351
Artikel 1352
Artikel 1353
Artikel 1354
Artikel 1355
Artikel 1356
Artikel 1357
Artikel 1358
Artikel 1359
Artikel 1360
Artikel 1361
Artikel 1362
Artikel 1363
Artikel 1364
Artikel 1365
Artikel 1366
Artikel 1367
Artikel 1368
Artikel 1369
Artikel 1370
Artikel 1371
Artikel 1372
Artikel 1373
Artikel 1374
Artikel 1375
Artikel 1376
Artikel 1377
Artikel 1378
Artikel 1379
Artikel 1380
Artikel 1381
Artikel 1382
Afdeling 3. Overeenkomst van personenvervoer door de lucht
Artikel 1390
Artikel 1391
Artikel 1392
Artikel 1393
Artikel 1394
Artikel 1395
Artikel 1396
Artikel 1397
Artikel 1398
Artikel 1399
Artikel 1400
Artikel 1401
Artikel 1402
Artikel 1403
Artikel 1404
Artikel 1405
Artikel 1406
Artikel 1407
Artikel 1408
Artikel 1409
Artikel 1410
Artikel 1411
Artikel 1412
Artikel 1413
Artikel 1414
Afdeling 4. Opvolgend vervoer
Artikel 1420

VI. Vervoer langs spoorstaven

Titel 18. Overeenkomst van goederenvervoer over spoorwegen

Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 1550
Artikel 1551
Artikel 1552
Artikel 1553
Afdeling 2. Sluiting en uitvoering van de vervoerovereenkomst
Artikel 1554
Artikel 1555
Artikel 1556
Artikel 1557
Artikel 1558
Artikel 1559
Artikel 1560
Artikel 1561
Artikel 1562
Artikel 1563
Artikel 1564
Artikel 1565
Artikel 1566
Artikel 1567
Artikel 1568
Artikel 1569
Artikel 1570
Afdeling 3. Aansprakelijkheid
Artikel 1571
Artikel 1572
Artikel 1573
Artikel 1574
Artikel 1575
Artikel 1576
Artikel 1577
Artikel 1578
Artikel 1579
Artikel 1580
Artikel 1581
Artikel 1582
Artikel 1583
Artikel 1584
Artikel 1585
Artikel 1586
Artikel 1587
Afdeling 4. Uitoefening van rechten
Artikel 1588
Artikel 1589
Artikel 1590
Artikel 1591
Artikel 1592
Afdeling 5. Onderlinge betrekkingen tussen de vervoerders
Artikel 1593
Artikel 1594
Artikel 1595
Artikel 1596

Titel 19. Ongevallen

Afdeling 1. Aansprakelijkheid voor spoorvoertuigen en spoorweginfrastructuur
Artikel 1661
Afdeling 2. Gevaarlijke stoffen aan boord van een spoorrijtuig
Artikel 1670
Artikel 1671
Artikel 1672
Artikel 1673
Artikel 1674
Artikel 1675
Artikel 1676
Artikel 1677
Artikel 1678
Artikel 1679
Artikel 1680

VII. Slotbepalingen

Titel 20. Verjaring en verval

Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 1700
Artikel 1701
Artikel 1702
Afdeling 2. Goederenvervoer
Artikel 1710
Artikel 1711
Artikel 1712
Artikel 1713
Artikel 1714
Artikel 1715
Artikel 1716
Artikel 1717
Artikel 1718
Artikel 1719
Artikel 1720
Artikel 1721
Artikel 1722
Artikel 1727
Afdeling 3. Bijzondere exploitatieovereenkomsten
Artikel 1730
Afdeling 4. Overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen
Artikel 1740
Artikel 1741
Afdeling 5. Vervoer van personen
Artikel 1750
Artikel 1750a
Artikel 1751
Artikel 1752
Artikel 1753
Artikel 1754
Afdeling 7. Rederij
Artikel 1770
Afdeling 8. Rechtsvorderingen jegens kapitein of schipper
Artikel 1780
Afdeling 9. Aanvaring
Artikel 1790
Artikel 1791
Artikel 1792
Artikel 1793
Artikel 1794
Afdeling 10. Hulpverlening
Artikel 1820
Artikel 1821 [Vervallen per 10-12-1998]
Artikel 1822 [Vervallen per 10-12-1998]
Artikel 1823 [Vervallen per 10-12-1998]
Afdeling 11. Avarij-grosse
Artikel 1830
Artikel 1831
Artikel 1832
Afdeling 12. Gevaarlijke stoffen aan boord van een zeeschip, een binnenschip, een voertuig en een spoorvoertuig
Artikel 1833
Artikel 1833a
Afdeling 12a. Vorderingen ter zake van kosten van het lokaliseren, markeren en opruimen van een wrak
Artikel 1833b
Afdeling 13. Luchtrecht
Artikel 1834
Artikel 1835
Artikel 1836

Algemene Slotbepaling

Slotbepaling