Home

Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990

Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024

Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 17 maart 1989, nr. WDB89/106, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

Gelet op de artikelen 25, derde lid, 28, tweede lid, en 36, tweede lid, van de Invorderingswet 1990 (Stb. 221);

De Raad van State gehoord (advies van 19 juli 1989, nr. W06.89 0153);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 18 mei 1990, nr. WDB 90/273, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Algemeen

Artikel 1

1.

Dit besluit geeft uitvoering aan de artikelen 15, 28, 33a, 36 en 36b van de Invorderingswet 1990.

2.

Dit besluit verstaat hierna onder wet: de Invorderingswet 1990.

Hoofdstuk I. Versnelde tenuitvoerlegging dwangbevel

Artikel 2

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk II. Renteberekening

Artikel 6

Artikel 6bis

Hoofdstuk IIa. Aansprakelijkheid van begunstigden

Artikel 6a

Hoofdstuk III. Meldingsregeling bestuurdersaansprakelijkheid

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk IIIa. Overgangsbepaling

Artikel 9a

Hoofdstuk IV. Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 10