Home

Wet gemeenschappelijke regelingen

Geldig vanaf 1 juli 2022
Geldig vanaf 1 juli 2022

Wet gemeenschappelijke regelingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, nieuwe bepalingen vast te stellen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Regelingen tussen gemeenten

Afdeling 1. Bevoegdheid tot het treffen van een regeling

Artikel 1

1.

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten.

2.

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters zenden het ontwerp van de regeling toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, met uitzondering van het ontwerp van een regeling die getroffen of mede getroffen wordt door de raden.

3.

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van hun gemeente binnen acht weken na ontvangst van het ontwerp hun zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren brengen. Indien de raden geen zienswijze naar voren wensen te brengen stellen zij de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

4.

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters gaan niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

5.

Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling.

Afdeling 2. Algemene bepalingen

§ 1. Inhoud van de regeling

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 10a
Artikel 11
Artikel 11a

§ 2. Inrichting en samenstelling van het bestuur van het openbaar lichaam en de bedrijfsvoeringsorganisatie en van het gemeenschappelijk orgaan

Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 14a
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 19a
Artikel 19b
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23

§ 3. De commissies

Artikel 24
Artikel 24a
Artikel 25

§ 4. Bekendmaking en inwerkingtreding van een gemeenschappelijke regeling

Artikel 26
Artikel 27 [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 28

§ 5. Provinciegrensoverschrijdende samenwerking

Artikel 29

Afdeling 3. Bevoegdheden

§ 1. De bevoegdheid van het bestuur van het openbaar lichaam en de bedrijfsvoeringsorganisatie en van het gemeenschappelijk orgaan

Artikel 30
Artikel 31
Artikel 31a
Artikel 32

§ 2. Bijzondere voorzieningen

Artikel 32a
Artikel 32b
Artikel 32c
Artikel 32d
Artikel 32e
Artikel 32f
Artikel 32g
Artikel 32h
Artikel 32i
Artikel 32j

§ 3. [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 32ja [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 32k [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 32l [Vervallen per 01-07-2021]

§ 4. De bevoegdheid van het algemeen bestuur

Artikel 33
Artikel 33a

§ 5. De bevoegdheid van het dagelijks bestuur

Artikel 33b
Artikel 33c

§ 6. De bevoegdheid van de voorzitter

Artikel 33d

§ 7. Financiën

Artikel 34
Artikel 34a
Artikel 34b
Artikel 35

Afdeling 4. Schorsing en vernietiging

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 39a

Artikel 39b

Artikel 39c

Artikel 39d

Artikel 39e

Artikel 39f

Hoofdstuk II. Regelingen tussen provincies

Afdeling 1. Bevoegdheid tot het treffen van een regeling

Artikel 40

Afdeling 2. Algemene bepalingen

Artikel 41

Artikel 42 [Vervallen per 01-07-2021]

Afdeling 3. Bevoegdheden

§ 1. De bevoegdheid van het bestuur van het openbaar lichaam en de bedrijfsvoeringsorganisatie en van het gemeenschappelijk orgaan

Artikel 43
Artikel 44
Artikel 44a
Artikel 45

§ 2. Bijzondere voorzieningen

Artikel 45a
Artikel 45b

§ 3. [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 45ba [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 45c [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 45d [Vervallen per 01-07-2021]

§ 4. De bevoegdheid van het algemeen bestuur

Artikel 46
Artikel 46a

§ 5. De bevoegdheid van het dagelijks bestuur

Artikel 46b
Artikel 46c

§ 6. De bevoegdheid van de voorzitter

Artikel 46d

§ 7. Financiën

Artikel 47
Artikel 47a
Artikel 47b
Artikel 48

Afdeling 4. Schorsing en vernietiging

Artikel 49

Hoofdstuk III. Regelingen tussen waterschappen

Afdeling 1. Bevoegdheid tot het treffen van een regeling

Artikel 50

Afdeling 2. Algemene bepalingen

Artikel 50a

Afdeling 3. Bevoegdheden

§ 1. De bevoegdheid van het bestuur van het openbaar lichaam en de bedrijfsvoeringsorganisatie en van het gemeenschappelijk orgaan

Artikel 50b
Artikel 50c
Artikel 50ca
Artikel 50d

§ 2. Bijzondere voorzieningen

Artikel 50da

§ 3. [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 50daa [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 50db [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 50dc [Vervallen per 01-07-2021]

§ 4. De bevoegdheid van het algemeen bestuur

Artikel 50e
Artikel 50ea

§ 5. De bevoegdheid van het dagelijks bestuur

Artikel 50eb
Artikel 50ec

§ 6. De bevoegdheid van de voorzitter

Artikel 50ed

§ 7. Financiën

Artikel 50f
Artikel 50fa
Artikel 50g

Afdeling 4. Schorsing en vernietiging

Artikel 50h

Artikel 50i

Artikel 50j

Artikel 50k

Hoofdstuk IV. Regelingen tussen gemeenten en provincies

Afdeling 1. Bevoegdheid tot het treffen van een regeling

Artikel 51

Artikel 51a [Vervallen per 01-01-2006]

Afdeling 2. Algemene bepalingen

Artikel 52

Artikel 53 [Vervallen per 01-07-2021]

Afdeling 3. Bevoegdheden

§ 1. De bevoegdheid van het bestuur van het openbaar lichaam en de bedrijfsvoeringsorganisatie en van het gemeenschappelijk orgaan

Artikel 54
Artikel 55
Artikel 55a
Artikel 56

§ 2. Bijzondere voorzieningen

Artikel 56a

§ 3. [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 56aa [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 56b [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 56c [Vervallen per 01-07-2021]

§ 4. De bevoegdheid van het algemeen bestuur

Artikel 57
Artikel 57a

§ 5. De bevoegdheid van het dagelijks bestuur

Artikel 57b
Artikel 57c

§ 6. De bevoegdheid van de voorzitter

Artikel 57d

§ 7. Financiën

Artikel 58
Artikel 58a
Artikel 58b
Artikel 59

Afdeling 4. Schorsing en vernietiging

Artikel 60

Hoofdstuk V. Regelingen tussen gemeenten en waterschappen

Afdeling 1. Bevoegdheid tot het treffen van een regeling

Artikel 61

Afdeling 2. Algemene bepalingen

Artikel 62

Artikel 62a [Vervallen per 01-07-2021]

Afdeling 3. Bevoegdheden

§ 1. De bevoegdheid van het bestuur van het openbaar lichaam en de bedrijfsvoeringsorganisatie en van het gemeenschappelijk orgaan

Artikel 63
Artikel 64
Artikel 64a
Artikel 65

§ 2. Bijzondere voorzieningen

Artikel 65a

§ 3. [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 65aa [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 65b [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 65c [Vervallen per 01-07-2021]

§ 4. De bevoegdheid van het algemeen bestuur

Artikel 66
Artikel 66a

§ 5. De bevoegdheid van het dagelijks bestuur

Artikel 66b
Artikel 66c

§ 6. De bevoegdheid van de voorzitter

Artikel 66d

§ 7. Financiën

Artikel 67
Artikel 67a
Artikel 68

Afdeling 4. Schorsing en vernietiging

Artikel 69

Hoofdstuk VI. Regelingen tussen gemeenten, provincies en waterschappen

Afdeling 1. Bevoegdheid tot het treffen van een regeling

Artikel 73

Artikel 73a [Vervallen per 01-01-2006]

Afdeling 2. Algemene bepalingen

Artikel 74

Artikel 75 [Vervallen per 01-07-2021]

Afdeling 3. Bevoegdheden

§ 1. De bevoegdheid van het bestuur van het openbaar lichaam en de bedrijfsvoeringsorganisatie en van het gemeenschappelijk orgaan

Artikel 76
Artikel 77
Artikel 77a
Artikel 78

§ 2. Bijzondere voorzieningen

Artikel 78a

§ 3. [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 78aa [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 78b [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 78c [Vervallen per 01-07-2021]

§ 4. De bevoegdheid van het algemeen bestuur

Artikel 79
Artikel 79a

§ 5. De bevoegdheid van het dagelijks bestuur

Artikel 79b
Artikel 79c

§ 6. De bevoegdheid van de voorzitter

Artikel 79d

§ 7. Financiën

Artikel 80
Artikel 80a
Artikel 81

Afdeling 4. Schorsing en vernietiging

Artikel 82

Hoofdstuk VII. Regelingen tussen provincies en waterschappen

Afdeling 1. Bevoegdheid tot het treffen van een regeling

Artikel 83

Afdeling 2. Algemene bepalingen

Artikel 84

Artikel 85 [Vervallen per 01-07-2021]

Afdeling 3. Bevoegdheden

§ 1. De bevoegdheid van het bestuur van het openbaar lichaam en de bedrijfsvoeringsorganisatie en van het gemeenschappelijk orgaan

Artikel 86
Artikel 87
Artikel 87a
Artikel 88

§ 2. Bijzondere voorzieningen

Artikel 88a

§ 3. [Vervallen per 01-07-2021]

Artikel 88aa [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 88b [Vervallen per 01-07-2021]
Artikel 88c [Vervallen per 01-07-2021]

§ 4. De bevoegdheid van het algemeen bestuur

Artikel 89
Artikel 89a

§ 5. De bevoegdheid van het dagelijks bestuur

Artikel 89b
Artikel 89c

§ 6. De bevoegdheid van de voorzitter

Artikel 89d

§ 7. Financiën

Artikel 90
Artikel 90a
Artikel 91

Afdeling 4. Schorsing en vernietiging

Artikel 92

Hoofdstuk VIII. Het deelnemen aan een regeling door andere openbare lichamen en rechtspersonen

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Hoofdstuk IX. Regelingen tussen één gemeente, provincie of waterschap en een of meer andere openbare lichamen en rechtspersonen

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Hoofdstuk X. Verplichte samenwerking

Artikel 99

Artikel 99a [Vervallen per 01-07-1994]

Artikel 99b [Vervallen per 01-07-1994]

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103 [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 103a

Artikel 103b

Artikel 103c

Artikel 103d

Artikel 103e

Artikel 103f

Hoofdstuk XI. [Vervallen per 01-01-2015]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 104 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 105 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 106 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 107 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 108 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 109 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 110 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 111 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 112 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 113 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 114 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 5. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 115 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 116 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 117 [Vervallen per 01-10-2012]

§ 6. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 118 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 119 [Vervallen per 01-01-2015]

§ 7. [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 120 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 121 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 122 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 123 [Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk XIa. Regelingen tussen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

§ 1. Bevoegdheid tot treffen van een regeling

Artikel 124

§ 2. Algemene bepalingen

Artikel 125

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 128

Artikel 129

§ 3. Bevoegdheden bij regelingen tussen openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 130

Artikel 131

Artikel 132

Artikel 133

Artikel 134

Artikel 135

Hoofdstuk XII. Slotbepalingen

Artikel 136

Artikel 137

Artikel 138 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 139

Artikel 140

Artikel 141