Home

Wet op de rechterlijke organisatie

Geldig van 25 april 1997 tot 14 mei 1997
Geldig van 25 april 1997 tot 14 mei 1997

Wet op de rechterlijke organisatie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 25-04-1997 tot 14-05-1997]

Aanhef

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens art. 163 van de grondwet, moet worden ingevoerd "een algemeen wetboek van burgerlijk regt, van koophandel, van lijfstraffelijk regt, van de zamenstelling der regterlijke magt en van de manier van procederen;"

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, te arresteren de navolgende Wet op de zamenstelling der Regterlijke Magt en het beleid der Justitie voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Eerste afdeling. Algemene bepalingen

Artikel 1

De tot de rechterlijke macht behorende gerechten zijn:

  1. de kantongerechten,

  2. de arrondissementsrechtbanken,

  3. de gerechtshoven, en

  4. de Hoge Raad der Nederlanden.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-1994]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3

Artikel 3a [Vervallen per 20-03-1947]

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 6a

Artikel 6b

Artikel 6c

Artikel 6d

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7b [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 7c [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 8a [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 10 [Vervallen per 01-07-1992]

Artikel 11

Artikel 11a

Artikel 11b

Artikel 11c

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 13b

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 14b

Artikel 14c

Artikel 14d

Artikel 14e

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 29

Artikel 29a

Artikel 29b

Tweede afdeling. Van de kantongerechten

Artikel 30

Artikel 31 [Vervallen per 04-08-1910]

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 43a

Artikel 44

Artikel 45 [Vervallen per 04-08-1910]

Derde afdeling. Van de arrondissementsrechtbanken

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 47a

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 55a

Artikel 55b

Artikel 55c

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 58a

Artikel 59

Derde afdeling A. Het arrondissementsparket

Artikel 59a

Artikel 59b

Artikel 59c

Artikel 59d

Artikel 59e [Vervallen per 01-08-1996]

Artikel 59f [Vervallen per 01-08-1996]

Artikel 59g [Vervallen per 01-08-1996]

Derde afdeling B. Gerechtssecretarissen en secretarissen bij een arrondissementsparket

Artikel 59h

Derde afdeling C. Rechterlijke ambtenaren in opleiding

Artikel 59i

Vierde afdeling. Van de gerechtshoven

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 61a

Artikel 61b

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74 [Vervallen per 04-08-1910]

Artikel 75 [Vervallen per 04-08-1910]

Artikel 76 [Vervallen per 04-08-1910]

Artikel 77 [Vervallen per 04-08-1910]

Artikel 78 [Vervallen per 04-08-1910]

Artikel 79 [Vervallen per 04-08-1910]

Artikel 80 [Vervallen per 04-08-1910]

Artikel 81 [Vervallen per 04-08-1910]

Artikel 82 [Vervallen per 04-08-1910]

Vijfde afdeling. Van de Hoge Raad

Artikel 83

Artikel 83a

Artikel 84

Artikel 84a

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87 [Vervallen per 04-08-1910]

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 101a

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104 [Vervallen per 24-07-1963]

Artikel 105 [Vervallen per 24-07-1963]

Artikel 106 [Vervallen per 24-07-1963]

Artikel 107

Vijfde afdeling A. Gerechtsauditeurs

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110

Citeertitel

Artikel 111