Home

Zoeken en filteren

Zoeken
De zoekmachine maakt standaard gebruik van een AND operator. Vul je bv. straling gevaar in, dan wordt gezocht op documenten waarin beide termen voorkomen.

Met | maak je gebruik van de OR operator. Hiermee doorzoek je documenten op een van de zoektermen. Bijv.: Corona | Covid (let op spatie na |).

Met - (minteken) maak je gebruik van de NOT operator. Hiermee doorzoek je documenten op een woord, maar mag een ander woord niet in het document voorkomen.
Bijv.: Corona -ziekte (let op, zonder spatie na -)

Met aanhalingstekens "zoekterm" maak je gebruik van zoeken naar een exacte formulering in documenten.
Bijv.: "de werkomgeving en werkplekinrichting" 

Heb je een document geopend, dan kan je binnen dit document zoeken door in de zoekbalk bovenaan de gezochte term in te vullen. Je krijgt dan in een uitklapscherm de optie om de gevonden resultaten te zoeken binnen het document of binnen het platform als geheel. Kies je binnen het document, dan zie je het aantal hits getoond in het document en wordt de term in het document geel gehighlight.

 

Filteren zoekresultaten 
Bij een zoekactie worden de gevonden resultaten getoond per categorie. In de grijze balk bovenaan vindt je knoppen om te filteren op bv. Practise Notes, Verdiepingen en Wet- en regelgeving. Let op dat onder de Meer-knop rechts in de balk de resterende filters te zien zijn.