Home

Navigeren in HSE

Op de HSE homepagina vindt je bovenaan een snel menu met links naar publicaties en overzichtspagina's van HSE en PRDA.
Daarnaast kan je met behulp van het hamburgermenu (drie horizontale streepjes onder elkaar) links bovenin navigeren naar HSE en PRDA en de daarin opgenomen publicaties.

Let op, HSE gebruikers zien ook de PRDA content en andersom. Klik je als PRDA gebruiker op een HSE onderwerp en heb je daar geen abonnement op, dan verschijnt een inlogscherm. In de toekomst willen we het platform modulair gaan inrichten zodat je alleen datgene ziet wat binnen je abonnement valt. 

Printen en downloaden
Rechtsonder elk document is een knop met drie puntjes te vinden. Achter deze knop zitten de opties om het betreffende document te downloaden of te printen.