Home

Aanvaarde RBI-methoden

Aanvaarde Risked Based Inspection (RBI)-methoden

PRD 2.3 Periodieke herbeoordeling gaat in op de bepaling van herbeoordelingstermijnen op basis van risico (Risk Based Inspection, RBI).

Een van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan (zie PRD 2.3) is dat de toe te passen RBI-methode moet zijn goedgekeurd door de Technische Commissie voor Drukapparatuur (TCD).

Op dit moment zijn de volgende RBI-methoden door de TCD aanvaard:

  • S-RBI: versie 1.51, versie 2.0, versie 2.2, versie 2.3, versie 2.4; versie 2.5; versie 3 (in Shell  RRM of APM CIMS), w-IMS 3.7, w-IMS 3.13C
  • ORBIT Onshore 2.4, bestaande uit:  - Technical Manual revision 6 (september 2004)
                                                               - Software version 2.4
  • ARBIM: Versie 6.0, zoals vastgelegd in Procedure voor ARBIM bij toepassing voor termijnflexibilisering volgens RtoD T0260, Akzo Nobel rapport AMC R05.040
  • Delta Consult Risk Based Maintenance methodology, versie 3 dd. 8 september 2005
  • RTD Risk Based Inspectiemethode: Versie 2, revisie 3, 30 januari 2009
  • Reliability Based Mechanical Integrity (revisie 4 van januari 2008) en software versie 10.0.3 van 4-2018, van Lloyd’s Register Capstone Engineering Services Inc.
  • Lloyd’s Register AllAssets versie 2.8.1
  • Procedure 940-002 Zeeland Refinery Methodebeschrijving RB.Eye V8.5 voor toepassing op Termijnflexibilisering, revisie 6 (28-8-2017), en Rekentool: RB.Eye, versie 8.5, van Zeeland Refinery